logo
Slovak-Hungarian Joint Laboratory
SK/HU

Projekt č.
SKHU/WETA/1801/4.1/007

Cirkulárne zužitkovanie biomasy v slovensko-maďarskom prihraničnom regióne: výskum a vzdelávanie

Začiatok projektu: 01.02.2019   /   Koniec projektu: 31.01.2020

Projekt č.
SKHU/1902/4.1/001

Spoločné chemické laboratórium pre podporu biohospodárstva v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne

Začiatok projektu: 01.10.2020   /   Koniec projektu: 30.11.2022